• 8h00 - 22h00
  • Nhà máy Hyundai Thành Công, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
  • 096.5234.665

Liên hệ nhân viên hỗ trợ

Họ đệm*

Tên*

Email*

Điện thoại

Lời nhắn

Địa chỉ

Nhà máy Hyundai Thành Công, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình

Số điện thoại

0917.017.678

0965234665

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 09:00SA – 09:00CH
Thứ 7: 09:00SA- 07:00CH
Chủ nhật: Đóng cửa